Easy English 3 แอพเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ

Easy English 3 แอพเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ

การเรียนภาษาไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าคอร์ส หรือเรียนในห้องเรียนอย่างเดียว เราสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ด้วยเทคโนโลยีที่มีแบบทุกวันนี้ ไปดูกันเลยค่ะ

บทเพลงพาเพลิน “If You’re Not The One”

บทเพลงพาเพลิน “If You’re Not The One”

คนเราก็ไม่สามารถใช้ความรู้สึกตัดสินทุกอย่างได้ แม้ว่าทุกโสตประสาทจะบอกเราว่ามันต้องเป็นอย่างนั้น ถึงความจริงจะเป็นอย่างไร มาแปลเพลงกันเถอะค่ะ

Easy English Emoji Icon

Easy English Emoji Icon

เรามาเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่ใช้อธิบายหรือเรียกหน้าตาเจ้า อีโมจิ ไอคอน พร้อม 10 อันดับ อีโมจิ ไอคอน ยอดฮิตที่ใช้ส่งกันบ่อยที่สุดกันเลยดีกว่า!