ก็อยากจะรู้ว่าเธอนั้นคิดอย่างไร ?

 

[wp_simple_survey id=”1″]

 เพราะเราอยากเข้าใจคุณมากขึ้น 

แต่ละคำถาม สามารถเลือกตอบได้เพียง 1 คำตอบ เท่านั้นค่ะ

desktop