Pageview 839 | Facebook Share 141 | Twitter Share 29

เจ๊าแจ๊ะจอจีน มาตราและหน่วยวัดต่างๆ

Nov 25, 2015 by Sukiez

chinese-measurement-feature-image  Sukiez เป็นอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ มีความรู้ด้านการคำนวณ  น้อยนิดที่สุดคนหนึ่งค่ะ นี่ก็ยัง งงๆ นะคะว่า เรียนจบมาได้อย่างไร ฮ่าๆๆๆ จำได้ค่ะว่า สมัยเด็กๆ นอกจากสูตรคูณที่เราทุกคนต้องท่องจำทั้ง 12 แม่แล้ว อีกหนึ่งอย่างที่ Sukiez คิดว่า น่ากลัวพอๆ กับสูตรคูณ คือ มาตราส่วนต่างๆ ค่ะ เพราะมันทั้งเยอะ ทั้ง งง และ ยากมากกกกกกกกกกก ลำพังท่องเป็นภาษาไทยก็จะแย่ละคะ โตมาอีกนิด ก็ต้องมาท่องเป็นภาษาอังกฤษ #เก่งขึ้นCB แต่ตรงนี้ สำหรับ Sukiez คิดว่าไม่ยากค่ะ เพราะส่วนใหญ่จะคล้ายภาษาไทยเพราะเรานำคำของเขามาทับศัพท์เลย จนตอนไปอยู่ที่ประเทศจีนแหละค่ะ งานงอกเลยทีเดียว ต้องเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้เป็นภาษาจีนเพื่อการอยู่รอดอีกด้วย!  เพราะเห็นว่าสำคัญ จึงนำมาฝากให้เพื่อนๆ ได้เรียนรู้กันนะคะ  

 单位  dān wèi หน่วยวัด Measurement

  chinese-measurement-1   chinese-measurement-2

 

Sukiez

สวยใสแบบไม่ไร้สมอง .. กล่อง Smart box จะเป็นเพื่อนที่ให้ความรู้แก่ผู้หญิง จะนำไปใช้ในการทำงาน หรือเพื่อใช้หาเพื่อนต่างชาติใหม่ๆ ได้หมด นอกจากนั้นยังมี ข่าว สาระความรู้ หรือ Tips ทั่วไปที่ควรรู้ นอกจากจะได้ความบันเทิงเพลิดเพลินแล้ว ทุกคนจะได้รับความรู้จากกล่องใบนี้อย่างแน่นอนค่ะ

A - 300x600