Pageview 909 | Facebook Share 144 | Twitter Share 62

Be Careful ข้อควรปฏิบัติ ในการขึ้นเรือโดยสาร

Sep 22, 2016 by Love Theraphy

ms-september-2016-09-01

เรามักละเลยในเรื่องของการระมัดระวังความปลอดภัยในการโดยสารเรือ ซึ่งเหตุการร้ายแรงไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย แต่ถ้าหากเกิดขึ้นก็จะทำให้มีความสูญเสียอย่างมากมาย เราจึงอยากให้คุณใส่ในการปฏิบัติ ในขณะขึ้นเรือโดยสารอย่างมากด้วย

แนวทางปฏิบัติ .. สำหรับผู้โดยสารก่อนการเดินทาง

 • ถ้าเป็นการเดินทางทางทะเล ให้ฟังคำพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก่อน หากมีคำเตือนเรื่องพายุ และคลื่นลงแรงควรงดการเดินทางเสีย
 • ถ้าว่ายน้ำไม่เป็น ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางทางน้ำตามลำพัง หากเกิดอุบัติเหตุต้องช่วยตัวเองให้ปลอดภัยก่อน แล้วจึงจะช่วยผู้อื่น ถ้าจำเป็นต้องเดินทางคนเดียวควรบอกคนอื่นให้รู้ว่าว่ายน้ำไม่เป็นจะดีนะ
 • ควรเลือกเสื้อผ้าและรองเท้าที่สามารถถอดออกได้ง่าย ควรถอดง่าย ถ้าเป็นรองเท้าหุ้มส้นไม่ควรใช้ชนิดผูกเชือก และถ้าจำเป็นเมื่อลงเรือควรแก้เชือกรองเท้าให้หลวม หรือถอดรองเท้าออกก่อน ทางที่ดีหลีกเสี่ยงอย่าใส่รองเท้าหุ้มส้นดีกว่า
 • การรอลงเรือให้ยืนคอยบนฝั่งหรือท่า อย่ายืนคอยบนโป๊ะ เพราะโป๊ะก็มีการทรงตัวเช่นเดียวกับเรือและรับน้ำหนักได้จำนวนจำกัด หากลงไปยืนคอยบนโป๊ะมากๆ โซ่หรือเชือกที่ยืดเหนี่ยวโป๊ะไว้กับหลักอายจะขาด ทำให้โป๊ะพลิกคว่ำทางด้านที่รับน้ำหนักมากกว่า
 • ถ้าเห็นว่าเรือบรรทุกตามที่กำหนดแล้ว (จำนวนการบรรทุก เช่น น้ำหนักบรรทุก หรือจำนวนคนบรรทุก) ให้รอลงเรือลำต่อไป
 • การขึ้นหรือลงเรือให้คอยให้เรือจอดเทียบท่าเรียบร้อยเสียก่อน อย่าแย่งกันลงเรือ

ms-september-2016-09-02

ในขณะเดินทาง ..

 • ในการเดินทางทางเรือจะต้องไม่กลัวเปียก ไม่กลัวแดด เพราะในการขยับตัว เพื่อหลบฝอยน้ำหรือเปลี่ยนที่นั่งเพื่อหลบแดด จะทำให้เรือเสียการทรงตัว
 • เมื่อลงเรือแล้วให้เดินเข้าไปในตัวเรือ อย่ายืนท้ายเรือ อย่านั่งบนกราบเรือ อย่ายืนบนหลังคาเรือ การเลือกที่นั่งภายในตัวเรือให้คำนึงถึงการทรงตัวของเรือเป็นสำคัญ ถ้าไปด้วยกันหลายคนให้กระจายกันนั่งเพื่อให้เรืออยู่ลักษณะสมดุล
 • อย่าตื่นตกใจที่เรือเอียงหรือโคลง เพราะคลื่นหรือพริ้วน้ำจากเรืออื่น พยายามยึดจับบริเวณที่นั่งให้มั่น อย่าให้ลื่นล้มไปรวมกับทางกราบเรือที่เอียงไปได้ ส่วนผู้ที่อยู่ทางกราบเรือที่เอียงให้นั่งนิ่งๆ อย่างกลัวเปียกน้ำและอย่าพยายามขืนอาการเอียงของเรือ
 • ไม่ควรดื่มสุราและของมืนเมาขณะเดินทางทางเรือ
 • การขึ้นจากเรือเมื่อเข้าเทียบท่าแล้วให้ทยอยกันขึ้น อย่าลุกขึ้นพร้อมๆ กัน เรืออาจพลิกคว่ำได้ และเมื่อเรือเดินทางต่อไป ผู้โดยสารที่เหลืออยู่ต้องขยับขยายที่นั่งใหม่ เพื่อให้เรือทรงตัวอยู่ในลักษณะที่สมดุลที่สุดเท่าที่จะทำได้

ms-september-2016-09-08

อยากให้ปฏิบัติในขณะที่คุณเดินทางทางเรือไม่ว่าคุณจะว่ายน้ำเก่งหรือว่ายน้ำไม่เป็น

เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ... นะคะ

ms-september-2016-09-03 ขอบคุณข้อมูลจากชกรมเจ้าท่าและขอขอบคุณภาพจาก google

Love Theraphy

Love Theraphy

A - 300x600