Sep 14, 2017

เปลือยหัวใจเกย์ไทยมากความสามารถ กับ คุณเกมส์ Take Guy Out! EP.2

ไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ ทีมงานได้มีโอกาสจับเข่าคุยกับเจ้าของเพจอย่างตุ๊ดกับส้นสูงเกย์ไทยที่มีพลังเสียงดีพอกับทัศนคติและมุมมองให้เราเข้าใจมุมมองเพศที่3 !...

ตุ๊ดกับส้นสูง

Take Guy Out

คุณเกมส์