Dec 25, 2017

5 ทฤษฎีสุดแปลกของผู้ที่เชื่อว่าโลกแบน

รวมทฤษฎีของกลุ่มผู้ที่เชื่อว่าโลกแบนรับรองได้ว่าคุณจะต้องประหลาดใจทีเดียวกับความคิดของคนกลุ่มนี้...

ทฤษฎี

แปลก

น่ารู้