Apr 4, 2018

จริงหรือไม่ ประเพณีสงกรานต์แท้จริงแล้วไม่ใช่ของไทย

ประเพณีฉลองปีใหม่ของไทยนั้นก็คือวันสงกรานต์นั่นเองค่ะจนหลายคนต่างก็คิดกันไปว่า เป็นประเพณีดั้งเดิมของเราแต่จริง ๆแล้วสงกรานต์นั้นมีที่มาจากไหนกันแน่นะ...

สงกรานต์

ประเพณีไทย

เล่นน้ำสงกรานต์