SELECT p.*, t.tag AS tag_name FROM posts p INNER JOIN posts_tag t ON p.id = t.id WHERE 1=1 AND t.tag = 'ปลากัด' AND p.status = 'A' AND DATE(date_post) <= '2019-03-24' ORDER BY date_post DESC CrossboXs.com - สวย เก่ง สุขภาพดี

Aug 19, 2018

ปลากัดความงามฉบับพื้นบ้านที่คนไทยภาคภูมิ

ปลากัดหนึ่งในสายพันธุ์ปลาที่ได้รับการยอมรับจากคนทั้งโลกในด้านความงามของมันมาดูกันดีกว่าว่ามันจะสวยงามขนาดไหน...

ปลากัด

รูปภาพ

ภาพ