SELECT p.*, t.tag AS tag_name FROM posts p INNER JOIN posts_tag t ON p.id = t.id WHERE 1=1 AND t.tag = 'ภาพขาวดำ' AND p.status = 'A' AND DATE(date_post) <= '2019-03-20' ORDER BY date_post DESC CrossboXs.com - สวย เก่ง สุขภาพดี

Aug 12, 2018

ปลุกชีวิตให้ภาพขาวดำในอดีตที่ควรค่าแก่การรับชมอีกครั้ง

ส่องภาพถ่ายวินาทีแห่งประวัติศาสตร์ที่ถูกปลุกชีพขึ้นมาใหม่ในฐานะของภาพสี...

ภาพถ่าย

ภาพขาวดำ

ภาพประวัติศาสตร์