SELECT p.*, t.tag AS tag_name FROM posts p INNER JOIN posts_tag t ON p.id = t.id WHERE 1=1 AND t.tag = 'ภาพแปลก' AND p.status = 'A' AND DATE(date_post) <= '2019-03-24' ORDER BY date_post DESC CrossboXs.com - สวย เก่ง สุขภาพดี

Sep 9, 2018

ส่องภาพแปลกๆ ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญจากทั่วโลก

ส่องภาพแปลกๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกว่าแต่มันจะแปลกยังไงงานนี้ต้องมาติดตาม...

ภาพแปลก

ภาพ

รูปภาพ

Aug 27, 2018

เรื่องจริงหรือบังเอิญ!! ส่องภาพแปลกของเหล่านักเดินทางข้ามเวลา

ส่องบรรดาภาพสุดแปลกจากในอดีตของเหล่านักเดินทางข้ามเวลาที่ชวนให้สงสัยว่าเป็นเรื่องจริงหรือแค่บังเอิญกันแน่...

ภาพ

ภาพแปลก

เรื่องแปลก

Mar 27, 2018

7 รูปสุดทึ่งที่ชวนตะลึงในความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ

เมื่อธรรชาติรังสรรค์ให้สิ่งมีชีวิตบนโลกมีความงามเกินกว่าที่คุณจินตนาการถึงอยากรู้ว่าแต่ละสิ่งมีชีวิตจะชวนทึ่ง อึ้ง ตะลึงในความมหัศจรรย์มากแค่ไหนก็อ่าน...

ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ

สิ่งมีชีวิต

เรื่องแปลก

ภาพแปลก

สัตว์