Feb 11, 2019

ใครตายไปแล้วบ้างใน Game of Thrones ?

ตอนจบใกล้จะมาถึงแล้ว มาทบทวนความจำกันอีกทีว่าตัวละครไหนที่ถูกสังหารไปแล้วบ้างในเกมชิงบัลลังก์เหล็กนี้...

มหาศึกชิงบัลลังก์

Game of Thrones

ความตาย