Apr 8, 2018

รีวิว Ready Player One ช่างดีต่อใจคอเกมยิ่งนัก

ยิ่งรู้จักตัวละครเยอะ ยิ่งดูสนุก จะยิ่งตื่นเต้นกับการเห็นตัวละครจากเรื่องต่างๆ มามิกซ์รวมกันอยู่ในเรื่องนี้เรื่องเดียว แม้เป็นฉากสั้นๆ แต่ดูแล้ว ฟิน...

รีวิว Ready Player One