SELECT p.*, t.tag AS tag_name FROM posts p INNER JOIN posts_tag t ON p.id = t.id WHERE 1=1 AND t.tag = 'รีวิว Ready Player One' AND p.status = 'A' AND DATE(date_post) <= '2019-03-24' ORDER BY date_post DESC CrossboXs.com - สวย เก่ง สุขภาพดี

Apr 8, 2018

รีวิว Ready Player One ช่างดีต่อใจคอเกมยิ่งนัก

ยิ่งรู้จักตัวละครเยอะ ยิ่งดูสนุก จะยิ่งตื่นเต้นกับการเห็นตัวละครจากเรื่องต่างๆ มามิกซ์รวมกันอยู่ในเรื่องนี้เรื่องเดียว แม้เป็นฉากสั้นๆ แต่ดูแล้ว ฟิน...

รีวิว Ready Player One