SELECT p.*, t.tag AS tag_name FROM posts p INNER JOIN posts_tag t ON p.id = t.id WHERE 1=1 AND t.tag = 'รูปอดีต' AND p.status = 'A' AND DATE(date_post) <= '2019-03-26' ORDER BY date_post DESC CrossboXs.com - สวย เก่ง สุขภาพดี

Nov 20, 2017

ไอเดียดี !!! รวมรูปภาพเปรียบเทียบบุคคลในปี 2000 กับปี 2017

เมื่อหญิงสาวคนหนึ่งเกิดไอเดียดีๆ ในการถ่ายภาพเพื่อนของเธอเปรียบเทียบกันระหว่างอดีตกับปัจจุบันเพื่อดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนว่าแล้วเราก็มาดูกันดีกว่า...

รูป

รูปภาพ

รูปอดีต