Nov 8, 2018

อกเล็กแล้วไง ข้อดีของอกไข่ดาว ที่สาวทรงโตต้องอิจฉา

แม้ว่าแม่จะให้มาน้อยแต่ก็อย่าน้อยใจ เพราะยังมีความโชคดีที่สาวๆ อกคัพโตต้องอิจฉาตาร้อน ไม่ใช่ว่ามองโลกในแง่ดี แต่มันคือข้อดีของหน้าอกเล็กจริงๆ จิบอกให้...

หน้าอก

อกเล็ก

อกไข่ดาว