อีกปกของเซเลบ (อย่าตัดสินจากภายนอก)

อีกปกของเซเลบ (อย่าตัดสินจากภายนอก)

เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าหนังสือที่โดนห่อปกเนื้อในมันเป็นอย่างไร อาจมองแค่ภาพปกแล้วตัดสินใจซื้อหรือวางที่เดิม เซเลบก็เช่นกัน มาอ่านขางในกันค่ะ