Feb 23, 2018

ไปเที่ยวเขา แต่ไม่อยากปีนเขาต้องทำอะไร

ชอบเที่ยวภูเขาแต่สังขารไม่เที่ยงค่ะ จะให้ไปออกกำลังหนัก ๆ ปีนเขาสูงหรือทำอะไรที่ต้องใช้กำลังหนัก ๆ ก็ไม่ค่อยจะไหว แต่ใจเจ้ากรรมก็สั่งให้ไปเที่ยวอยู่ดี...

ท่องเที่ยว

เที่ยวเขา

เที่ยวภูเขา

นักเดินทาง

กิจกรรม