Apr 8, 2018

รีวิว A Quiet Place แดนไร้เสียง ต้องเงียบเท่านั้นถึงรอด

นาทีนี้คงไม่พูดถึงหนังเรื่องนี้ไม่ได้ เพราะคะแนนสูงลิ่ว ความพิเศษอยู่ที่การใช้ชีวิต จะใช้ชีวิตยังไงให้เงียบที่สุด เพื่อความอยู่รอดของตัวเองและครอบครัว...

รีวิว A Quiet Place

แดนไร้เสียง