Apr 8, 2018

10 ภาพพิสูจน์ว่า "ชีวิตมีหนทางของมัน" Life Finds A Way

Life Finds a Aay ประโยคเด็ดจาก Jurassic Park (1993) ที่ตรึงใจไม่หาย ปีนี้ประโยคนี้กลับมาอีกครั้งใน Jurassic World 2: Fallen Kingdom - Life Finds a Way...

ชีวิตมีหนทางของมัน

Life Finds A Way

Jurassic Park

Jurassic World 2