Jan 6, 2018

รีวิว Insidious 4 The Last Key ไขกุญแจเปิดรับความสยอง

เปิดศักราชใหม่ด้วยหนังผีที่หลายคนรอ Insidious ที่ถูกสร้างมาแล้ว 3 ภาค โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่ช่วยคนอื่น แต่ภาคล่าสุดจะเป็นเรื่องของเอลิสโดยเฉพาะ...

รีวิว Insidious 4

The Last Key

วิญญาณตามติด