ใช้คำพวกนี้เวลาเขียนเรียงความ แล้วครูจะประทับใจ ลองสิ!!

words-use-in-essays-main-image
ในชีวิตของการเรียนหนังสือ แต่ละคนก็จะมีวิชาที่โปรดปราน และวิชาที่พยายามจะตั้งใจแค่ไหน ก็ทำไม่ได้เนื่องจากยากเกินความสามารถไป หรือไม่ก็ไม่มีความนิยมชมชอบในวิชานั้น ตั้งแต่ประถมมาจนถึงมัธยมต้น เราต้องเรียนรู้ทุกอย่าง เพราะเป็นระดับในการปูพื้นฐานให้แน่นและแม่นยำ โตมาถึงมัธยมปลายจึงสามารถหลีกเลี่ยงบางวิชาที่ไม่ปลื้มด้วยการเลือกสายเรียนได้ #เก่งขึ้นCB

แต่มันก็มีอยู่วิชาหนึ่งแหละค่ะ ที่ไม่ว่าจะเบี่ยงไปทางไหน เราก็หนีไม่พ้น วิชาที่ว่านั้นก็คือ วิชา “ภาษาอังกฤษ” ค่ะ เพราะภาษาเป็นภาษาที่สองที่ เป็นพื้นฐานความรู้ที่เราจำเป็นต้องมีติดตัว แม้ว่าวัยอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเราจะได้เรียนในสาขาที่เฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็น วิศวกรรม แพทย์ เราก็ยังต้องเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งสิ่งที่เราต้องเจอในการเรียนภาษาอังกฤษนั้น ก็คือ Essay หรือ เรียงความนั่นเอง นอกจาก วิธีการเขียน Essay ที่ยากแล้ว คำศัพท์ที่ใช้ในเรียงความก็เป็นส่วนหนึ่งเลยค่ะ ที่จะช่วยให้เรียงความของคุณดูโดดเด่น วันนี้ Sukiez ก็มีคำศัพท์กลุ่มหนึ่ง ที่เมื่อเรานำมาใช้แทนอำคำ ที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ดูธรรมดามาให้เพื่อนๆ เลือกใช้ใน ใช้คำพวกนี้เวลาเขียนเรียงความ แล้วครูจะประทับใจ ลองสิ!!

 

words-use-in-essays-1

MYRIAD

ความหมาย (noun)  มากมายมหาศาล
คำนี้สามารถนำมาใช้แทนที่คำว่า “a lot, many” ได้
ตัวอย่างประโยค “The author suggests a myriad of solutions for the problem.”
แปลว่า ผู้เขียนได้แนะนำวิธีการมากมายสำหรับปัญหา

words-use-in-essays-2

ASSERTS

ความหมาย (verb) ถือสิทธิ์, ยืนยัน
คำนี้สามารถใช้แทนคำว่า “say” ซึ่งคำนี้ จะมีน้ำหนักในการยืนยันที่หนักแน่นกว่า
ตัวอย่างประโยค “The author asserts that the issue is lacking simple solutions.”
แปลว่า ผู้เขียนยืนยันว่าปัญหาได้ขาดการแก้ไขพื้นฐาน

words-use-in-essays-3

EGREGIOUS

ความหมาย (adjective) ชั่วร้าย
คำนี้สามารถใช้แทนคำว่า “bad, dreadful, terrible” ได้ แต่คำนี้จะดูรุนแรงแผลงฤทธิ์มากกว่าค่ะ
ตัวอย่างประโยค “The author asserts that other solutions to the problem are simply egregious.”
แปลว่า ผู้เขียนยืนยันว่าการแก้ปัญหาอื่นๆ สำหรับปัญหามันชั่วร้ายอย่างมหันต์

words-use-in-essays-4

ERRONEOUS

ความหมาย (adjective) ผิด, ไม่ถูกต้องเนื่องจากเข้าใจผิด
คำนี้สามารถใช้แทนคำว่า “wrong, flawed” ได้ค่ะ
ตัวอย่างประโยค “The author’s solutions for the problem were merely erroneous and absurd ideas.”
แปลว่า การแก้ปัญหาของผู้เขียนสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นความคิดที่ผิดพลาดและไร้สาระ

words-use-in-essays-5

ENGENDERS

ความหมาย (verb) ก่อให้เกิด, บังเกิด
คำนี้สามารถใช้แทนคำว่า “causes” ได้
ตัวอย่างประโยค “The author is not at all erroneous when she asserts that solving the problem will engender a better quality of life.”
แปลว่า ผู้เขียนไม่ใช่คนที่ผิดพลาดเมื่อเธอยืนยันว่าการแก้ปัญหาจะทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

words-use-in-essays-6

EMPLOYS

ความหมาย (verb) ใช้
คำนี้สามารถใช้แทนคำว่า “use, utilize” ได้
ตัวอย่างประโยค “The author employs rhetorical questions in order to assert her beliefs in a more persuasive manner.”
แปลว่า ผู้เขียนใช้คำถามเชิงโวหารเพื่อยืนยันความเชื่อของเธอในลักษณะโน้มน้าวใจเป็นอย่างมาก

words-use-in-essays-7

SALIENT

ความหมาย (adjective) สำคัญที่สุด
คำนี้สามารถใช้แทนคำว่า “important, main” ได้
ตัวอย่างประโยค “The author’s most salient solution is rather egregious, because one can assert that her
suggestions would fail to solve the problem.”
แปลว่า วิธีการแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุดของผู้เขียนค่อนข้างที่ชั่วร้ายเพราะสามารถยืนยันว่าข้อเสนอแนะของเธอจะล้มเหลวในการแก้ปัญหา

words-use-in-essays-8

REASONS

ความหมาย (verb) คิดอย่างมีเหตุผล, ชี้แจงเหตุผล
คำนี้สามารถใช้แทนคำว่า “think” ได้
ตัวอย่างประโยค “The author reasons that we can solve the problem if we all work together, but the
methods she asserts will help us do so are egregious.”
แปลว่า ผู้เขียนคิดว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาได้ถ้าเราทำงานรวมกัน แต่วิธีที่เรายืนยันจะทำให้สิ่งที่เราทำอยู่ดูชั่วร้าย

words-use-in-essays-9

ADVANTAGEOUS

ความหมาย (adjective) เป็นประโยชน์
สามารถใช้แทนคำว่า “good, favorable, beneficial”
ตัวอย่างประโยค “The author’s most salient solution is her most advantageous,
as one can reason that it would effectively solve the problem.”
แปลว่า วิธีการแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุดของผู้เขียนคือสิ่งที่เธอได้ประโยชน์มากที่สุด
นั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

words-use-in-essays-10

GALVANIZE

ความหมาย (verb) กระตุ้น
คำนี้สามารถใช้แทนคำว่า “motivate”
ตัวอย่างประโยค “ Obstacle can galvanize us to success. “
แปลว่า อุปสรรคสามารถกระตุ้นเราให้ประสบความสำเร็จ

words-use-in-essays-11

CRAFT

ความหมาย (verb) ทำด้วยมือ, ประดิษฐ์โดยใช้ฝีมือ
สามารถใช้แทนคำว่า “makes, produces, writes”
ตัวอย่างประโยค “ We must hand down our craft to posterity. ”
แปลว่า เราต้องสืบทอดสิ่งที่เราสร้างไว้ให้กับลูกหลาน

words-use-in-essays-12

SUBSTANTIATE

ความหมาย (verb) พิสูจน์, ทำให้มีตัวมีตน
คำนี้สามารถใช้แทนคำว่า “prove”
ตัวอย่างประโยค “I am going to substantiate this theory.”
แปลว่า ฉันกำลังจะพิสูจน์ทฤษฎีนี้

words-use-in-essays-13

CAUSTIC

ความหมาย (adjective) ซึ่งถากถาง, ซึ่งสามารถทำลายหรือกัดกร่อนได้
คำนี้สามารถใช้แทนคำว่า “mean, harsh”
ตัวอย่างประโยค “Obviously he was annoyed by her caustic tone.”
แปลว่า ชัดเจนเลยว่าเขาถูกรบกวนด้วยน้ำเสียงที่ถากถางของเธอ

words-use-in-essays-14

ELUCIDATE

ความหมาย (verb)  ชี้แจง (คำทางการ)
คำนี้สามารถใช้แทนคำว่า “explain”
ตัวอย่างประโยค “ Elucidate this pronouncement.”
แปลว่า จงอธิบายคำวินิจฉัยนี้

 words-use-in-essays-15

ESOTERIC

ความหมาย (adjective) ซึ่งยากที่จะเข้าใจ, เป็นความลับ, ซึ่งรู้กันเพียงไม่กี่คน
คำนี้สามารถใช้แทนคำว่า “obscure”
ตัวอย่างประโยค “He was avoiding the sense of making something too esoteric.”
แปลว่า เขาหลีกเลี่ยงความรู้สึกที่ทำให้ทุกอย่างดูเข้าใจยาก

words-use-in-essays-16

TENUOUS

ความหมาย (adjective) ที่ไม่สำคัญ
คำนี้สามารถใช้แทนคำว่า “weak, fragile”
ตัวอย่างประโยค “Julia broke the silence with a tenuous giggle that evoked a twisted smile from Martin.”
แปลว่า จูเลียทำลายความเงียบด้วยเสียงหัวเราะคิดคักไร้สาระที่สามารถกระตุ้นรอยยิ้มจากมาร์ตินได้

words-use-in-essays-17

PERFUNCTORY

ความหมาย (adjective) ที่ทำเป็นประจำจนเคยชินเลยไม่ใส่ใจ, ทำงานลวกๆ
คำนี้สามารถใช้แทนคำว่า “hasty, careless”
ตัวอย่างประโยค “He did a perfunctory job cleaning his dad’s car, finishing quickly but leaving a few spots still dirty.”
แปลว่า เขาทำงานลวกๆ โดยล้างรถให้พ่อของเขา ซึ่งเสร็จเร็วแต่ยังทิ้งคราบเป็นจุดๆ เล็กน้อย ทำให้ยังคงสกปรก

ภาษา ถ้าเรียนแล้วไม่ใช้ มันจะตายจากไปค่ะ เพราะฉะนั้น เรียนรู้แล้วกูลองนำไปใช้นะคะ ดูหน้าที่ของคำ พร้อมตัวอย่างประโยคให้ดี รับรอง อาจารย์จะต้องตะลึงในความเฟี้ยวฟ้าวของเราแน่ๆ ค่ะ

The following two tabs change content below.

Sukiez

Education Blogger & Translator at CrossboXs.com Team
สวยใสแบบไม่ไร้สมอง .. กล่อง Smart box จะเป็นเพื่อนที่ให้ความรู้แก่ผู้หญิง จะนำไปใช้ในการทำงาน หรือเพื่อใช้หาเพื่อนต่างชาติใหม่ๆ ได้หมด นอกจากนั้นยังมี ข่าว สาระความรู้ หรือ Tips ทั่วไปที่ควรรู้ นอกจากจะได้ความบันเทิงเพลิดเพลินแล้ว ทุกคนจะได้รับความรู้จากกล่องใบนี้อย่างแน่นอนค่ะ