About Lipstick ลิปสติกบอกนิสัย

About Lipstick ลิปสติกบอกนิสัย

Lipstick บอกถึงการใช้ลิปสติกและสีที่ชอบใช้เป็นประจำ ว่าถ้าเราเลือกใช้สีอะไร และลักษณะการใช้เป็นแบบไหน จะรู้ว่ามันตรงกับคุณอย่างไม่น่าเชื่อ!

LOTION เหลือใช้เอาไปทำอะไรดี?

LOTION เหลือใช้เอาไปทำอะไรดี?

ถ้าคุณกำลังมีความคิดที่ว่ามี Lotion เหลือหลายขวดขนาดนี้ ไม่รู้จริงๆ จะทำอะไรได้บ้างนอกจากเอาไปทิ้ง
หยุดความคิดนั้นก่อน แล้วลองอ่านบทความนี้ดูค่ะ

Benefit Sponge ชวนคุณสาวๆ ใช้ฟองน้ำสำหรับขัดหน้า

Benefit Sponge ชวนคุณสาวๆ ใช้ฟองน้ำสำหรับขัดหน้า

ทำความสะอาดผิวหน้าให้ตาย แต่ทำไมรู้สึกไม่ Clean? เราจึงชวนสาวๆ มาทำความสะอาดหน้าล้ำลึกกว่าเดิม ด้วยฟองน้ำสำหรับขัดหน้าที่สาวๆ มักจะมองข้ามนั่นเอง