Be Careful ข้อควรปฏิบัติ ในการขึ้นเรือโดยสาร

Be Careful ข้อควรปฏิบัติ ในการขึ้นเรือโดยสาร

อย่าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นแล้วค่อยป้องกันในเรื่องของการโดยสารทางเรือสาธารณะ .. แบ่งปันข้อปฏิบัติเบื้องต้นและข้อควรระวังสำหรับคนที่โดยสารโดยเรือ