Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/crossboxs/public_html/src/cgi/usr/posts.php on line 69
ธ สถิตในดวงใจ นิรันดร์: กังหันน้ำชัยพัฒนา

> Nanasara >

ธ สถิตในดวงใจ นิรันดร์: กังหันน้ำชัยพัฒนา

Pageview 102 / Facebook Share 0

Oct 9, 2017 by Pudsorn

กังหันน้ำชัยพัฒนา-รัชกาลที่9

 

ปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้  ซึ่งมีผลมาจากภาวะมลพิษของน้ำเน่าเสียที่มีปริมาณสูงขึ้นจนยากแก่การแก้ไขให้บรรเทาเบาบางลงได้ ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของพสกนิกรทั้งหลายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนทุกข์ยากที่เกิดขึ้น จึงได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพน้ำเน่าเสียในพื้นที่หลายแห่งหลายครั้ง ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด พร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย การนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการศึกษาและวิจัยสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้ โดยดำเนินการจัดสร้างเครื่องมือบำบัดน้ำเสียร่วมกับกรมชลประทาน ซึ่งได้มีการผลิตเครื่องกลเติมอากาศขึ้นในเวลาต่อมา และรู้จักกันแพร่หลายทั่วประเทศในปัจจุบัน คือ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" 

 

กังหันน้ำชัยพัฒนา-รัชกาลที่9

 

ในระยะแรกระหว่างปี พ.ศ.2527-2530  ทรงแนะนำให้ใช้น้ำที่มีคุณภาพดีช่วยบรรเทาน้ำเสียและวิธีกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวาและพืชน้ำต่างๆ  มีอัตราแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น  การใช้วิธีธรรมชาติถูกพบว่าไม่อาจบรรเทาความเน่าเสียของน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงพระราชทานพระราชดำริให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศแบบประหยัดค่าใช้จ่าย  สามารถผลิตเองได้ในประเทศ ซึ่งมีรูปแบบ "ไทยทำไทยใช้" โดยทรงได้แนวทางจาก "หลุก" ซึ่งเป็นอุปกรณ์วิดน้ำเข้านาอันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นจุดคิดค้นเบื้องต้น และทรงมุ่งหวังที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการบรรเทาน้ำเน่าเสียอีกทางหนึ่งด้วย

การนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการศึกษาและวิจัยสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้ โดยดำเนินการจัดสร้างเครื่องมือบำบัดน้ำเสียร่วมกับกรมชลประทาน ซึ่งได้มีการผลิตเครื่องกลเติมอากาศขึ้นในเวลาต่อมา และรู้จักกันแพร่หลายทั่วประเทศในปัจจุบัน คือ "กังหันน้ำชัยพัฒนา"

 

แม้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะทรงคิดค้นวิธีต่าง ๆ  มากมายมาเพื่อให้เหล่าพสกนิกรของพระองค์ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั้น แต่หากคนในชาติเองไม่มีใจที่จะร่วมช่วยกันในการดูแลรักษาชาติแล้วล่ะก็ สิ่งที่พระองค์ทรงเพียรพยายามทำมาตลอดทั้งชีวิตก็อาจจะยากแก่การเกิดผลเช่นกัน หากเราอยากจะให้สิ่งที่พ่อทำมานั้นไม่สูญเปล่า เราก็สามารถเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ ได้เช่นการรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง เป็นต้น

Pudsorn

สาวน้อยจ้ำม่ำอารมณ์ดี ที่มีความรู้ คู่ความสวย(แบบแปลกๆ) รักในการวิ่งตามยุคทันสมัย หลงใหลในการรวบรวมเรื่องเด่นเรื่องดี สำหรับสตรีสมัยใหม่ คอยมาเสิร์ฟให้คุณถึงที่ในทุกๆ วัน

A - 300x600