ภาพความงามของ’พระจันทร์สีเลือด’

  Jul 31, 2018   eyeicon  779 view   Moodymuay

ภาพความงาม-ของพระจันทร์สีเลือด-จากทั่วโลก

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา หลายๆ ประเทศได้มีโอกาสชมพระจันทร์สีเลือด

หรือจันทรุปราคาที่ยาวนานที่สุดในศตวรรษที่ 21 แม้จะไม่สามารถมองเห็นจากประเทศไทย

แต่เรายังสามารถเก็บภาพความสวยงามของพระจันทร์สีเลือดได้จากภาพถ่ายทั่วโลก

 

ภาพความงาม-ของพระจันทร์สีเลือด-จากทั่วโลก
Matthias Hangst/Getty Images

 

เยอรมันนี พระจันทร์สีเลือดลอยเด่นอยู่ด้านหลัง ปราสาทโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น, ที่ประทับของบรรพบุรุษราชวงศ์ปรัสเซีย 

 

 

ภาพความงาม-ของพระจันทร์สีเลือด-จากทั่วโลก
Yegor Aleyev\TASS via Getty Images

 

รัสเซีย พระจันทร์สีเลือดเหนือมัสยิดคอลชารีฟ ที่นครคาซาน 

 

 

ภาพความงาม-ของพระจันทร์สีเลือด-จากทั่วโลก
Awakening/Getty Images

 

อิตาลี จันทรุปราคาเต็มดวงปรากฎตัวใกล้ โคลอสเซียม ในกรุงโรม 

 

 

ภาพความงาม-ของพระจันทร์สีเลือด-จากทั่วโลก
Cameron Spencer/Getty Images

 

ออสเตรเลีย พระจันทร์กลายเป็นสีแดงเหนือขอบฟ้าของเมืองซิดนีย์

 

 

ภาพความงาม-ของพระจันทร์สีเลือด-จากทั่วโลก
Jackie Clausen

 

แอฟริกาใต้ จันทรุปราคาทะลุผ่านกิ่งไม้ที่เมืองเดอร์บัน 

 

 

ภาพความงาม-ของพระจันทร์สีเลือด-จากทั่วโลก
Chris McGrath/Getty Images

 

ตุรกี จันทรุปราคาเต็มดวงที่ลอยอยู่หลัง สุเหร่าสสุเลย์มานิเย กรุงอิสตันบูล 

 

 

ภาพความงาม-ของพระจันทร์สีเลือด-จากทั่วโลก
Anthony Kwan/Getty Images

 

ฮ่องกง จันทรุปราคาที่ลอยเหนือตึกระฟ้าในฮ่องกง

 

 

Cr. timeslive

 

 

Moodymuay

Moodymuay


Moodymuay

Moodymuay

A STORYTELLER AND CONTENT EXPLORER