10 ภาพความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา

  Aug 19, 2018   eyeicon  1350 view   Moodymuay

 

ภาพความสัมพันธ์-ที่เปลี่ยนแปลง-ไปตามเวลา

 

 

ภาพความสัมพันธ์-ที่เปลี่ยนแปลง-ไปตามเวลา

 

ออกไปดินเนอร์ เมื่อก่อน VS ตอนนี้

 

ภาพความสัมพันธ์-ที่เปลี่ยนแปลง-ไปตามเวลา

 

น้ำหนัก เมื่อก่อน VS ตอนนี้

 

 

ภาพความสัมพันธ์-ที่เปลี่ยนแปลง-ไปตามเวลา

 

ความเขินอาย เมื่อก่อน VS ตอนนี้

 

ภาพความสัมพันธ์-ที่เปลี่ยนแปลง-ไปตามเวลา

 

ความใกล้ชิด เมื่อก่อน VS ตอนนี้

 

ภาพความสัมพันธ์-ที่เปลี่ยนแปลง-ไปตามเวลา

 

ความจู๋จี๋ เมื่อก่อน VS ตอนนี้

 

ภาพความสัมพันธ์-ที่เปลี่ยนแปลง-ไปตามเวลา

 

ความขยัน เมื่อก่อน VS ตอนนี้

 

 

ภาพความสัมพันธ์-ที่เปลี่ยนแปลง-ไปตามเวลา

 

ความแข็งแกร่ง เมื่อก่อน VS ตอนนี้

 

ภาพความสัมพันธ์-ที่เปลี่ยนแปลง-ไปตามเวลา

 

ความหึงหวง เมื่อก่อน VS ตอนนี้

 

ภาพความสัมพันธ์-ที่เปลี่ยนแปลง-ไปตามเวลา

 

ความเขินอาย เมื่อก่อน VS ตอนนี้

 

ภาพความสัมพันธ์-ที่เปลี่ยนแปลง-ไปตามเวลา

 

ถึงแม้อะไรจะเปลี่ยนไป ขอแค่รักกันเหมือนเดิมก็พอเนอะ

 

 

Cr. brightside

 

 

Moodymuay

Moodymuay


Moodymuay

Moodymuay

A STORYTELLER AND CONTENT EXPLORER