ธ สถิตในดวงใจ นิรันดร์:เกษตรทฤษฎีใหม่

  Oct 2, 2017   eyeicon  1857 view   Pudsorn

เกษตรทฤษฎีใหม่-ร.9-พอเพียง

 

เกษตรทฤษฏีใหม่ ที่เหมาะแก่ผู้ที่ต้องการดำเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีมาเพื่อช่วยเหลือพสกนิกรทั่วทุกคนในชาติของพระองค์ ให้พ้นจากภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองในยุคปัจจุบัน 

 

เกษตรทฤษฎีใหม่-ร.9-พอเพียง

​​​​​​​

การทำเกษตรทฤษฎีใหม่นี้ ถือเป็นทฤษฎีที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยใช้แนวคิด สำหรับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารงานในการทำการเกษตร ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตรและเศรษฐกิจ และเพื่อให้เกษตรกรได้มีชีวิตอยู่โดยหลุดพ้นจากความยากจน

​​​​​​​

เกษตรทฤษฎีใหม่-ร.9-พอเพียง

 

โดยหลักการของ การเกษตรทฤษฎีใหม่ แบบ 30-30-30-10  นี้ จะแบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรก   ให้ขุดสระกักเก็บน้ำจำนวน 30% ของพื้นที่ทั้งหมด เนื่องจากการทำการเกษตรนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้น้ำในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาจจะเอาไว้ใช้ในครัวเรือน รดน้ำพืชผัก ต้นไม้ หรือเลี้ยงปลา

 

ส่วนที่สอง ให้ปลูกข้าว จำนวน 30% ของพื้นที่ เพราะคนในครอบครัวต้องทานในทุก ๆ วัน สำหรับการปลูกข้าวนี้ควรใช้วิธีการดำนา หรือ การปลูกข้าวต้นเดียว เพราะจะให้ผลผลิตดี ให้ปริมาณมากกว่าการปลูกข้าวแบบหว่านปกติ โดยเริ่มแรกอาจมีการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อปรับหน้าดินเสียก่อนเนื่องจากถั่ว เป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อย เจริญเติบโตเร็ว หลังเก็บเกี่ยวสามารถไถกลบและแปรเปลี่ยนให้กลายเป็นปุ๋ยชั้นดีสำหรับนาข้าวได้  

ส่วนที่สาม ให้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น จำนวน 30% ของพื้นที่ มีไว้เพื่อเก็บดอกผลไว้กินไว้ขาย เพื่อเสริมสร้างรายได้ที่ไม่ต้องลงทุนมากอีกทาง อาจจะปลูกมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ ปลูกกล้วยน้ำว้า ปลูกพืชผัก หรือต้นไม้ที่ขายได้ราคาเช่น ต้นสัก ต้นไผ่รวก ไผ่ตง หรือ ต้นหวาย โดยอาจจะปลูกกินเข้าไปในพื้นที่ในส่วนอื่น ๆ ได้เช่นกัน  

ส่วนที่สี่ ส่วนที่เหลืออีก จำนวน 10% ของพื้นที่นั้น เป็นพื้นที่สำหรับใช้สร้างสิ่งปลูกสร้างเช่น ที่อยู่อาศัย โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ หรือยุ้งฉาง 

จำนวนสัดส่วนทั้งหมดทั้งมวลนี้สามารถปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แต่ละแห่งได้ตามสะดวก

 

Pudsorn

Pudsorn


Pudsorn

Pudsorn

สาวน้อยจ้ำม่ำอารมณ์ดี ที่มีความรู้ คู่ความสวย(แบบแปลกๆ) รักในการวิ่งตามยุคทันสมัย หลงใหลในการรวบรวมเรื่องเด่นเรื่องดี สำหรับสตรีสมัยใหม่ คอยมาเสิร์ฟให้คุณถึงที่ในทุกๆ วัน