เจ๊าะแจ๊ะจอจีน บอกความรู้สึกแบบจีนๆ

  Nov 23, 2015   eyeicon  7224 view   Sukiez

chinese-emotion-2  สิ่งมีชีวิตทุกชีวิต ย่อมมีความรู้สึกเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นปลา  สุนัข  ต้นไม้  หรือคนเรา  เพียงแค่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่ามันรู้สึกอะไร เพราะการแสดงออกคงไม่เหมือนกันเช่น สุนัข เวลามันมีความสุข มันจะกระดิกหาง อย่าคิดว่าการที่สุนัขฉีกปากให้เห็นฟันมันทุกซี่คือ สุนัขยิ้มมีความสุขนะคะ เจอแบบนั้น วิ่งเถอะค่ะ แบบนั้นคือมันขู่จะกัดละค่ะ ฮ่าๆ ฝอยมาเยอะแยะละค่ะ วันนี้ Sukiez ได้นำคำศัพท์เกี่ยวกับ ความรู้สึก หรืออารมณ์เป็นภาษาจีนมาเสนอให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะ #เก่งขึ้นCB  

Gǎn qíng de biǎo xiàn

chinese-emotion-1

  认真 rèn zhēn จริงจัง serious, conscientious     得意 dé yì ลำพองใจ pleased, complacent 开玩笑 kāi wán xiào ล้อเล่น make a joke           热恋 rè liàn หลงใหล be passinated 自恋 zì liàn หลงตัวเอง(มั่นหน้า) narcissistic        感动 gǎn dòng ซาบซึ้ง mind-blowing 爱慕 ài mù เลื่อมใส hold in respect                    害羞 hài xiū เขินอาย shy 轻松 qīng sōng สบายใจ relaxed                        满足 mǎn zú พอใจ satisfy 意外惊喜 yì wài jīng xǐ คาดไม่ถึง unexpected    惊喜 jīng xǐ ประหลาดใจ surprise 严肃 yán sù เคร่งขรึม serious, solemn               焦虑 jiāo lǜ กังวล, ร้อนใจ worried, anxious   chinese-emotion-2 悲伤 bēi shāng โศกเศร้า sad                             期待 qí dài เฝ้ารอ, เฝ้าหวัง look forward to 失望 shī wàng ผิดหวัง disappointed                  遗忘 yí wàng ลืม forget 困惑 kùn huò งง งวย puzzled, bewildered         哭泣 kū qì ร้องไห้สะอึกสะอื้น weep 忍耐 rěn nài อดทน patient                                 怀疑 huái yí สงสัย suspect, doubt 吓一跳 xià yī tiào ตกใจ to get startled                疲惫 pí bèi อ่อนเพลีย exhausted, tired 嫉妒 jí dù อิจฉา, ริษยา envy, to be jealous          愤怒 fèn nù โกรธแค้น indignation, angry 担心 dān xīn เป็นห่วง, กังวล worry (about)          惊呆 jīng dāi ตกตะลึง stupefy, stun

Sukiez

Sukiez


Sukiez

Sukiez

สวยใสแบบไม่ไร้สมอง .. กล่อง Smart box จะเป็นเพื่อนที่ให้ความรู้แก่ผู้หญิง จะนำไปใช้ในการทำงาน หรือเพื่อใช้หาเพื่อนต่างชาติใหม่ๆ ได้หมด นอกจากนั้นยังมี ข่าว สาระความรู้ หรือ Tips ทั่วไปที่ควรรู้ นอกจากจะได้ความบันเทิงเพลิดเพลินแล้ว ทุกคนจะได้รับความรู้จากกล่องใบนี้อย่างแน่นอนค่ะ