Aug 31, 2018

10 การบูชายัญมนุษย์สุดสยอง

จากความเชื่อทางศาสนาสู่ความโหดร้ายรุนแรงที่เหยื่อมากมายต้องเผชิญ...

การบูชายัญ

การสังเวย

การทรมาน

เรื่องสยอง