Nov 5, 2015

รอบรู้เรื่องราว ควร มิควร... ลอยกระทง

มาเรียนรู้การเตรียมตัวไปลอยกระทงเพื่อเปลี่ยนคำพูดที่ว่า "ลอยกระทงคือวันเสียตัวแห่งชาติ" และเรียนรู้วิธีชักชวนหนุ่มๆ ไปลอยกระทงกันค่ะ...

ลอยกระทง

ควร

มิควร

การแต่งตัวในวันลอยกระทง

ลอยกระทง2558

สถานที่ลอยกระทง

มหาวิทยาลัย

การแต่งกายว้นลอยกระทง

วิธีการชวนผู้ชายไปลอยกระทง

Loy Kra Thong