Apr 5, 2019

เหล่าคนเพี้ยนผู้วางแผนลักพาตัวเอง

พวกเขาเหล่านี้ใช้การลักพาตัวเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ส่วนตัว จนกลายเป็นมหกรรมความโป๊ะแตกเมื่อถูกจับได้ในที่สุด...

ลักพาตัว

คดีแปลก

อาชญากรรม