ธ สถิตในดวงใจ นิรันดร์:บทพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก

  Oct 3, 2017   eyeicon  1043 view   Pudsorn

บทพระราชนิพนธ์-พระมหาชนก-ร.9

 

พระราชนิพนธ์ พระมหาชนก ที่สอนให้พสกนิกรชาวไทยทุกคน  มีความเพียร ความพยายาม ความกล้าที่จะลงมือทำ เป็นแนวทางที่ให้ดำเนินไปสู่ความสำเร็จ ดังเช่นพระมหาชนก ที่มีความเพียรพยายาม ว่ายน้ำในมหาสมุทรอยู่ถึง 7 วัน 7 คืนนั่นเอง

 

บทพระราชนิพนธ์-พระมหาชนก-ร.9

 

เนื้อเรื่อง

พระราชนิพนธ์พระมหาชนกมีเนื้อเรื่องกล่าวถึง พระเจ้ามหาชนกกษัตริย์แห่งกรุงมิถิลา มีพระราชโอรสสองพระองค์ พระนามว่า อริฏฐชนก และ โปลชนก เมื่อสวรรคตแล้ว พระอริฏฐชนกได้ครองราชสมบัติและทรงตั้งพระโปลชนกเป็นอุปราช อมาตย์ผู้ใกล้ชิดได้กราบทูลใส่ร้ายว่าพระอุปราชโปลชนกคิดไม่ซื่อ พระอริฏฐชนกก็หลงเชื่อ จึงสั่งจองจำพระโปลชนก แต่พระโปลชนกนั้นตั้งจิตอธิษฐานและหลบหนีไปได้

 

ภายหลังได้รวบรวมพลมาท้ารบและเอาชนะได้ในที่สุด พระอริฏฐชนกสิ้นพระชนม์ในที่รบ พระเทวีที่กำลังทรงครรภ์จึงปลอมตัวหนีไปจนถึงเมืองกาลจัมปากะ ต่อมามีพระประสูติกาล ตั้งพระนามพระโอรสตามพระอัยยิกาว่า "มหาชนก" จวบจนกระทั่งมหาชนกเติบใหญ่ และได้ทราบความจริง ก็คิดจะไปเอาราชสมบัติคืน ระหว่างทางในมหาสมุทร เรือเจอพายุจนล่มลง ลูกเรือตายหมดเหลือแต่พระมหาชนกรอดผู้เดียว

 

ทรงอดทนว่ายน้ำในมหาสมุทรด้วยความเพียร 7 วัน 7 คืน จนได้พบนางมณีเมขลาซึ่งมีหน้าที่ดูแลมหาสมุทร แต่ได้ละเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ไปถึง 7 วัน ในที่สุดนางมณีเมขลาก็ได้อุ้มพระมหาชนกไปส่งยังมิถิลานคร   

ฝ่ายมิถิลานคร พระโปลชนกได้สวรรคตเหลือเพียงพระราชธิดานาม "สีวลีเทวี" ก่อนสวรรคตทรงตั้งปริศนาเรื่องขุมทรัพย์ทั้งสิบหกไว้สำหรับผู้จะขึ้นครองราชย์ต่อไป แต่ไม่มีผู้ใดไขปริศนาได้ เหล่าอมาตย์จึงได้ประชุมกันแล้วปล่อยราชรถ ราชรถก็แล่นไปยังที่มหาชนกบรรทมอยู่ เหล่าอมาตย์จึงเชิญเสด็จขึ้นครองราชย์และอภิเษกกับสีวลีเทวี ทรงไขปริศนาต่างๆ ได้ และทรงครองราชสมบัติโดยธรรม

 

ข้อคิดที่ได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง ” พระมหาชนก” ด้วยความประณีต และทรงตั้งพระทัยเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ให้เป็นเครื่องเตือนใจประชาชน เข้าถึงจิตใจผู้คน เพื่อก่อให้เกิดสัมมาทัศนะในการดำเนินชีวิตและในทิศทางการพัฒนาประเทศ ในพระราชปรารภหรือคำนำของพระราชนิพนธ์ คือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์ในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแห่งรัชกาล ให้เป็นเครื่องพิจารณาเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของสาธุทั้งหลาย ดังนี้

1. ในยามวิกฤต ต้องคิดพึ่งตนเอง เทวดาจะช่วยผู้ที่ช่วยตัวเองเท่านั้น 2. ความเพียรอันบริสุทธิ์ หมายถึง ต้องพยายามอย่างถึงที่สุด เพื่อที่จะก้าวผ่านวิกฤต สร้างเศรษฐกิจจริงด้วยงานหรือความเพียรอันบริสุทธิ์ 3. สร้างเศรษฐกิจด้วยการอนุรักษ์และเพิ่มพุููนทรัพยากร 4. โมหภูมิและมหาวิชชาลัย หมายถึง มนุษย์จะสามารถปฏิรูปการเรียนรู้ของมนุษย์ต้องหลุดพ้นจากอวิชชา เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างแท้จริง

 

Cr : โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

    Tags:
Pudsorn

Pudsorn


Pudsorn

Pudsorn

สาวน้อยจ้ำม่ำอารมณ์ดี ที่มีความรู้ คู่ความสวย(แบบแปลกๆ) รักในการวิ่งตามยุคทันสมัย หลงใหลในการรวบรวมเรื่องเด่นเรื่องดี สำหรับสตรีสมัยใหม่ คอยมาเสิร์ฟให้คุณถึงที่ในทุกๆ วันวาไรตี้

     eyeicon   Warning: Smarty error: math: parameter a is empty in /home/crossboxs/public_html/src/lib/smarty/Smarty.class.php on line 1092 view   Pudsorn

    Tags:
Pudsorn

Pudsorn


Pudsorn

Pudsorn

สาวน้อยจ้ำม่ำอารมณ์ดี ที่มีความรู้ คู่ความสวย(แบบแปลกๆ) รักในการวิ่งตามยุคทันสมัย หลงใหลในการรวบรวมเรื่องเด่นเรื่องดี สำหรับสตรีสมัยใหม่ คอยมาเสิร์ฟให้คุณถึงที่ในทุกๆ วัน     eyeicon   Warning: Smarty error: math: parameter a is empty in /home/crossboxs/public_html/src/lib/smarty/Smarty.class.php on line 1092 view   Pudsorn

    Tags:
Pudsorn

Pudsorn


Pudsorn

Pudsorn

สาวน้อยจ้ำม่ำอารมณ์ดี ที่มีความรู้ คู่ความสวย(แบบแปลกๆ) รักในการวิ่งตามยุคทันสมัย หลงใหลในการรวบรวมเรื่องเด่นเรื่องดี สำหรับสตรีสมัยใหม่ คอยมาเสิร์ฟให้คุณถึงที่ในทุกๆ วัน