20 ตัวละครต้องรู้! The Hunger Games ฉบับจีน

chinese-name-the-hunger-games-featured-img

 ช่วงหลายๆ ปีมานี้ มีภาพยนตร์ ดีๆ ออกมามากมายเลยค่ะ และ มีหนังเรื่องหนึ่งค่ะ ที่ Sukiez อยากจับมานำเสนอเพราะว่า หนังเรื่องนี้กำลังจะเข้าฉายในบ้านเราวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นี้ ซึ่งเป็นหนึ่งที่โด่งดังมากกกกกกกก มีคนรอติดตามชมมากมาย นั่นก็คือเรื่อง The Hunger Games : The Mockingjay Part 2 ที่ ฉายไปแล้ว 3 ภาค และประสบความสำเร็จทุกภาคซะด้วย
#เก่งขึ้นCB

สิ่งที่ Sukiez หยิบมานำเสนอคือ ชื่อนักแสดง และ ชื่อตัวละครในภาพยนตร์ที่นักแสดงคนนั้นรับบทบาท เป็นภาษาจีน ซึ่งในภาษาจีนนั้น ชื่อเฉพาะที่เป็นภาษาต่างประเทศ จะใช้เป็นคำพ้องเสียง คือ หาคำศัพท์ในภาษาจีนที่เสียงเหมือน หรือให้ออกเสียงคล้ายกับคำๆนั้นมากที่สุด และต้องมีความหมายที่ดีด้วยนะคะ มาทับศัพท์คำนั้น และ Sukiez ก็ได้เลือกตัวละครที่เป็นตัวละครหลัก และโดดเด่นทั้ง 20 ตัวมา เราลองมาดูกันเลยดีกว่าค่ะ

饥饿游戏
Jī’è yóuxì
(The Hunger Games)

 

 Jennifer Lawrence 
珍妮佛•劳伦斯
Zhēnnī fú•láolúnsī

chinese-hunger-game-1
รับบทเป็น
Katniss Everdeen
凯妮丝•艾佛丁
Kǎi nī sī•ài fú ding

 Josh Hutcherson 
乔许•哈契逊
Qiáo xǔ•hā qì xùn

chinese-hunger-game-2
รับบทเป็น
Peeta Mellark
比德•梅尔拉克
Bǐ dé•méi ěr lākè

 Liam Hemsworth 
连恩•汉斯沃
Lián ēn•hàn sī wò

chinese-hunger-game-3
รับบทเป็น
Gale Hawthorne 
盖尔•霍桑
Gài ěr•huò sang

 Elizabeth Banks 
伊莉莎白•班克丝
Yī lì shā bái•bān kè sī

chinese-hunger-game-4
รับบทเป็น
Effie Trinket
艾菲•纯克特
Ài fēi•chún kè tè

 Woody Harrelson 
伍迪•哈里森
Wǔ dí•hālǐ sēn

chinese-hunger-game-5
รับบทเป็น
Haymitch Abernathy
黑密契•阿勃纳西
Hēi mì qì•ā bó nàxī

 Donald Sutherland 
唐纳•苏德兰
Táng nà•sūdélán

chinese-hunger-game-6
รับบทเป็น
Coriolanus Snow
史诺总统
Shǐ nuò zǒngtǒng

 Stanley Tucci 
史丹利•图奇
Shǐdānlì•tú qí

chinese-hunger-game-7
รับบทเป็น
Caesar Flickerman
凯萨•富莱克曼
Kǎi sà•fù láikè màn

 Willow Shields 
薇洛•希尔丝
Wēi luò•xī ěr sī

chinese-hunger-game-8
รับบทเป็น
Primrose Everdeen
樱花草•艾佛丁
Yīnghuā cǎo•ài fú ding

 Lenny Kravitz 
蓝尼•克罗维兹
Lán ní•kè luó wéi zī

chinese-hunger-game-9
รับบทเป็น
Cinna
秦纳
Qín nà

 Jacqueline Emerson 
杰奎琳·爱默森
Jié kuí lín·ài mò sēn

chinese-hunger-game-10
รับบทเป็น
Foxface
狐狸脸
Húlí liǎn

 Alexander Ludwig 
亚历山大•路威
Yàlìshāndà•lù wēi

chinese-hunger-game-11
รับบทเป็น
Cato
卡图 
Kǎ tú

 Isabelle Fuhrman
伊莎贝拉•弗尔曼
Yī shā bèi lā•fú ěr màn

chinese-hunger-game-12
รับบทเป็น
Clove
克菈芙
Kè lā fú

 Leven Rambin 
莱文·兰宾
Lái wén·lán bīn

chinese-hunger-game-13
รับบทเป็น
Glimmer
闪烁
Shǎnshuò

 Jack Quaid 
杰克·奎德
Jiékè·kuí dé

chinese-hunger-game-14
รับบทเป็น
Marvel
马维尔 
Mǎ wéi’ěr

 Amandla Stenberg 
雅曼德拉•史坦柏
Yǎ màn dé lā•shǐ tǎn bǎi

chinese-hunger-game-15
รับบทเป็น
Rue
小芸
Xiǎo yún

 Dayo Okeniyi 
戴奥·奥柯奈伊
Dài ào·ào kē nài yī

chinese-hunger-game-16
รับบทเป็น
Thresh
打麦
Dǎ mài

 Julianne Moore 
朱丽安·摩尔
Zhūlì’ān•mó’ěr

chinese-hunger-game-17
รับบทเป็น
President Alma Coin
奥玛·柯茵
Ào mǎ•kē yīn

 Jeffrey Wright 
杰弗里·怀特
Jié fú lǐ·huáitè

chinese-hunger-game-18
รับบทเป็น
Beetee
比提
Bǐ tí

 Natalie Dormer 
娜塔莉·多默尔
Nà tǎ lì·duō mò ěr

chinese-hunger-game-19
รับบทเป็น
Cressida
克雷西达
Kè léi xī dá

 Philip Seymour Hoffman 
菲利普·塞默·霍夫曼
Fēilìpǔ·sāi mò·huò fū màn

chinese-hunger-game-20
รับบทเป็น
Plutarch Heavensbee
普鲁塔克·黑文斯比
Pǔ lǔ tǎ kè·hēi wén sī bǐ

Photo credit to GOOGLE

The following two tabs change content below.

Sukiez

Education Blogger & Translator at CrossboXs.com Team
สวยใสแบบไม่ไร้สมอง .. กล่อง Smart box จะเป็นเพื่อนที่ให้ความรู้แก่ผู้หญิง จะนำไปใช้ในการทำงาน หรือเพื่อใช้หาเพื่อนต่างชาติใหม่ๆ ได้หมด นอกจากนั้นยังมี ข่าว สาระความรู้ หรือ Tips ทั่วไปที่ควรรู้ นอกจากจะได้ความบันเทิงเพลิดเพลินแล้ว ทุกคนจะได้รับความรู้จากกล่องใบนี้อย่างแน่นอนค่ะ