รวมคำสั่งลัดของโปรแกรม WORD

word-shortcut-main-image#เก่งขึ้นCB

 • Ctrl+A     คลุมตัวหนังสือทั้งหมด
 • Ctrl+B     ตัวอักษรหนา บริเวณที่คลุม
 • Ctrl+C     คัดลอกตัวอักษรที่คลุม
 • Ctrl+X     cut ตัวอักษรที่คลุม
 • Ctrl+N     คำสั่งเปิดหน้าใหม่
 • Ctrl+O     คำสั่งเปิด option
 • Ctrl+P     คำสั่งเปิดหน้าต่างพิมพ์
 • Ctrl+F     คำสั่งเปิดหน้าต่าง Find box
 • Ctrl+I      ตัวอักษรเอียง บริเวณที่คลุม
 • Ctrl+K     คำสั่งใส่ Hyperlink
 • Ctrl+U     ขีดเส้นใต้ตัวอักษร บริเวณที่คลุม
 • Ctrl+V     คำสั่งวาง
 • Ctrl+Y     คำสั่ง Redo action ล่าสุด
 • Ctrl+Z     คำสั่ง Undo action ล่าสุด
 • Ctrl+G     คำสั่ง Find and Replace
 • Ctrl+H     คำสั่ง Find and Replace
 • Ctrl+J     แสดงถึงการจัดตำแหน่งวรรค
 • Ctrl+L     จัดให้ตัวษรที่คลุมชิดซ้าย
 • Ctrl+Q     จัดให้ย่อหน้าที่คลุมชิดซ้าย
 • Ctrl+E     จัดให้ตัวษรที่คลุมอยู่ตรงกลาง
 • Ctrl+R     จัดให้ตัวษรที่คลุมชิดขวา
 • Ctrl+D     คำสั่งตัวอักษร
 • Ctrl+Shift+F     คำสั่งเปลี่ยนตัวอักษร
 • Ctrl+Shift+>     เพิ่มขนาดตัวอักษรใหญ่ขึ้น
 • Ctrl+]     เพิ่มขนาดตัวอักษรใหญ่ขึ้น
 • Ctrl+Shift+<     ลดขนาดตัวอักษรเล็กลง
 • Ctrl+[     ลดขนาดตัวอักษรเล็กลง
 • Ctrl+1     ระยะห่างต่อบรรทัด Single-space
 • Ctrl+2     ระยะห่างต่อบรรทัด Double-space
 • Ctrl+5     ระยะห่างต่อบรรทัด 1.5

word-shortcut-1word-shortcut-2word-shortcut-3word-shortcut-4word-shortcut-5

The following two tabs change content below.

Penny

Senior Creative Editor at CrossboX.com Team
" Do more than just exist. Everyday is a chance to change your life. " ค้นหาไลฟ์สไตล์เบาๆ ไม่มีอะไรซับซ้อนให้ปวดสมอง อ่านไรชิลๆ รักสุขภาพ เน้นความเป็นธรรมชาติ ชอบการทำ DIY แนวคิด ECO